Baxter Academy: onze geaccrediteerde (online) nascholing, hybride congressen en webinars in dialyse!

Welkom op de Baxter Academy website!

Dit is de portal om u in te schrijven voor onze symposia en nascholingsactiviteiten in dialyse! Wij hechten groot belang aan het delen van kennis en elkaar te ontmoeten! Tijdens deze wetenschappelijke bijeenkomsten koppelen wij de theorie aan de praktijk, uw praktijk! Vergroot uw kennis en netwerk met uw deelname aan 1 of meerdere activiteiten die aansluiten bij de actualiteit en praktijk!

Gelet op de bijzondere Covid-gerelateerde omstandigheden en de nog voordurende strenge maatregelen die in Nederland nog steeds van kracht zijn, zullen symposia en nascholingsactiviteiten gedeeltelijk virtueel plaatsvinden. Wanneer de omstandigheden het toelaten zullen de bijeenkomsten zo veel mogelijk weer face-to-face plaatsvinden, of in een modern hybride jasje gestoken worden.  

Wij kijken er al naar uit u op de komende geplande activiteiten te mogen verwelkomen.

Namens de Baxter Academy groep

DIRECT NAAR DE AGENDA VOOR 2022

DE PLEK VOOR SYMPOSIA EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN IN DIALYSE

Wij kijken er naar uit u op de geplande activiteiten in 2022 te mogen verwelkomen!