Aanmelden voor dit congres

Accreditatiepunten door Verpleegkundig Specialisten Register: 5
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 6

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit congres. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.